ONLINE ADMISSION
PAY YOUR FEE ONLINE

STANDARD : III

NO NAME Download Transfer Certificate
8476 G ABHINAYA
8499 TANVI
8512 DAYAL KANWAR
8517 KRISHAN KUMAR MISHRA
8525 RAKSHIT NEGI
8535 NAVNISH KUMAR
8567 ABHISHEK M NAIR
8570 GEETIKA THAKRE
8578 SHAILESH KUMAR MANGAWA
8579 SHIVAM RATHORE
8591 S SANTHOSH
8596 PREKSHA NAG
8623 PRIYA KUMARI
8638 ADITYA YADAV
8647 PARTH
8674 ARITRIKA GHOSE
8889 YUVRAJ SURYAVANSHI
8965 VIDUSHI PRASHAR